Được tổ chức trong ba ngày và ba đêm, đây là một lễ hội tôn giáo kỷ niệm Đức Phạ Vệt. Đây là lễ hội nghe các nhà sư thệt (đọc) truyện Phạ Vệt, đại kiếp, hay là kiếp mà đức Phạ Vệt sắp thành Phật bằng 1.000 khổ thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request