Vào ngày trăng tròn của Thadingyut, người dân địa phương tập trung tại chùa và thắp 9.000 ngọn nến để dâng lên Đức Phật. Lễ hội được tổ chức trong ba ngày vào cuối Mùa Chay Phật giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request