Được tổ chức trong ba ngày, lễ hội này có các hình nộm bằng giấy to lớn, đầy màu sắc diễu hành qua các đường phố như một phần của một ngày lễ và phục vụ bánh gạo cho du khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request