20/6/2020 – 26/6/2020 | Hạ Long

Đã trở thành lễ hội truyền thống cứ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 âm lịch, Thành phố Móng Cái và người dân ở Trà Cổ lại náo nức chuẩn bị cho lễ hội đình Trà Cổ – một lễ hội mang đậm nét đặc trưng riêng có của cư dân miền biển. Lễ hội đình Trà Cổ được tổ chức theo 2 phần gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm các lễ mục dục, lễ rước cây đèn thần, thi Ông Voi và thực hiện các nghi lễ: lễ thỉnh sinh, lễ rước kiệu ngênh thần. ….Phần hội gồm các chương trình văn nghệ, viết thư pháp, tổ chức một số trò chơi như thi kéo co, đi cà kheo và bóng chuyền hơi. Đặc biệt, nét độc đáo của lễ hội là hội thi “Ông Voi”; Nghi lễ  này được duy trì thường niên, trở thành nét riêng có của vùng đất biên ải Móng Cái.
This entry was posted in 6. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request