Một lễ hội hàng năm thu hút hơn 100.000 người, bao gồm các cuộc đua thuyền, các buổi hòa nhạc và nhiều niềm vui. Trong thời gian này, khi đến Chùa Shwe Myitzu, thường được bao quanh bởi nước, du khách có thể đi bộ quanh chùa khi mực nước giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request