Đây là một lễ hội địa phương thú vị, đặc sắc với những đám rước đầy màu sắc và điệu nhảy truyền thống trên khắp những con phố chính để tôn vinh Thánh tích Phật nổi tiếng của Đức Phật, được đặt tại Sri Dalada Maligawa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request