Khinh khí cầu đầy màu sắc – thường có hình dạng của động vật – được thả lên không trung trong lễ hội kéo dài hai ngày này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request