Khinh khí cầu đầy màu sắc – thường có hình dạng của động vật – được thả lên không trung trong lễ hội kéo dài hai ngày này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request