Lễ hội Rhododendron (Tháng 3-5)

Tương tự như Nepal, cảnh quan của Bhutan là tốt nhất vào thời điểm này trong năm trước khi gió mùa đến, với những cây đỗ quyên đầy màu sắc trải thảm trên sườn đồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request