Là nơi quy tụ lớn cho các hoạt động tâm linh, lễ hội Taungbyone Nat thu hút khách hành hương và du khách trong hàng ngàn người đến cúng dường, thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc và các lễ kỷ niệm khác để vinh danh các vị Nats nổi tiếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request