Một lễ hội tôn giáo kéo dài ba ngày, nơi hàng chục ngàn tu sĩ và khách hành hương tụ tập tại That Luang hoặc Grand Stupa, một biểu tượng quan trọng của Lào, mang theo những ngọn nến và lễ vật trên tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request