Phật tử tham dự lễ hội kéo dài ba ngày này từ khắp khu vực, tham gia vào các đám rước, lễ tụng, đua thuyền và các điệu múa truyền thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request