Một lễ hội Phật giáo quan trọng được đánh dấu trên cả nước trong hơn 15 ngày, với các lễ kỷ niệm chính diễn ra vào ngày cuối cùng khi người dân địa phương bày tỏ sự kính trọng với người thân đã mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request