Được tổ chức vào đêm cuối cùng của Mùa chay Phật giáo Lào, những quả cầu lửa nhỏ nhiều màu có thể được nhìn thấy trên mặt nước ở Nam Ngum và sông Mê Kông ở Bolikhamxay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request