Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, vào dịp lễ 30/4, đường phố thường được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, mọi người hân hoan kỷ niệm một ngày lễ lớn của dân tộc.

This entry was posted in 4. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

+84 966511369 Request