Một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong lịch Việt Nam, ngày 2 tháng 9 đánh dấu ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trên khắp đất nước, người Việt kỷ niệm dịp lễ với cờ hoa, các hoạt động – sự kiện và bắn pháo hoa vào ban đêm ở một vài nơi. Nếu bạn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, hãy ra ngoài đường để tham gia cùng người dân địa phương trong một lễ kỷ niệm của người Việt Nam yêu nước và niềm tự hào.

This entry was posted in 9. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request