Một ngày để tôn vinh văn hóa, truyền thống, lịch sử và ngôn ngữ của người Chin, cuối cùng được cho phép sau nhiều năm bị đàn áp. Các lễ hội như điệu múa truyền thống bên cọc tre được diễn ra để lưu truyền nét đẹp văn hoá người Chin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

+84 966511369 Request